Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Dijital dönüşümün yaşandığı XXI. yüzyılda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak eleştirel düşünceye sahip, alanında mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, sorumluluk sahibi gençler yetiştiriyoruz. İletişimin dinamik ve hızla değişen yapısı içerisinde öğrencilerimiz, kuramsal bilginin yanı sıra yetenek ve becerilerini geliştiren, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek ve iletişimin pratik yönünü işin mutfağında öğrenen iletişimciler olarak Fakültemizden mezun olmaktadır. Fakültemizdeki ilk yıllarından itibaren yeniliğe açık ve girişimci olmanın önemini kavrayan öğrencilerimiz, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler ile birlikte iletişimin farklı alanlarında uluslararası standartlarda eğitim almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Fakültemizde bulunan tüm programlar, bilimsel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup iletişim alanının değişen yapısına uygun olarak güncellenmektedir.

Kuramsal ve uygulamalı eğitimin bir arada verildiği Fakültemizde öğrencilerimiz, öğrenim hayatına devam ederken aynı zamanda Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev alarak çalışma hayatına hazırlanmaktadır. İstanbul Ticaret Odası’nın desteğini her zaman yanında hisseden öğrencilerimiz, sahip oldukları staj imkânları sayesinde iş hayatını daha öğrenciyken deneyimleme fırsatı bulabilmektedir.

Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
×